چه روغن موتوري استفاده کنيم

برای برلیانس چه روغن موتوري استفاده کنيم

سوال. چه روغن موتوري استفاده کنيم.

جواب. روغن موتور استاندارد تعريف شده براي اين ماشين بايد SL 10w40 باشد.
در نمايندگي ها از روغن الف استفاده ميکنن. طبق تجربه خودم و دوستان.
اين روغن باعث افزايش صداي موتور شده و اوايل روشن شدن تا لحظاتي صداي خر خر که همون زنجير تايمه شنيده ميشه.
براي رفع اين داستان.
پبشنهاد ميشه از روغن هاي توليد شده در داخل کشور که کيفيت خوبي هم دارن. استفاده بشه.
روغن موتور
ايرانول ريسينگ.
ايرانول رويال.
بهران سوپر پيشتاز.
بهران رانا.
کاسترول مگناتک.
ادينول